Anna Lindfors

Jag är undersköterska i grunden och har därefter utbildat mig till Legitimerad psykoterapeut med inriktning på KBT och är även utbildad handledare.

(Att ha en legitimation inom ett yrke innebär att man står under Socialstyrelsen kontroll. De har granskat och godkänt utbildningen och även mig. Det är för Dig som söker en garanti på att jag har en ordentlig utbildning inom KBT. Att vara legitimerad psykoterapeut innebär många års utbildning och att man arbetat kliniskt parallellt med utbildningen, vilket gör en både bred och lång erfarenhet.)

Utbildningar (ett utdrag)

 • 1993-1995 Grundläggande psykoterapiutbildning (s k steg 1) i KBT
 • 1997-2000 Psykoterapeututbildning (s k steg 2)i KBT
 • 2002-2003 Handledarutbildning (s k steg 3)
 • 2002 Wokshop Acceptence and Commitment Therapy (ACT) under ledning av Kelly G.Wilson
 • 2005 7 dagar Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) under ledning Jon Kabat Zinn
 • 2009 3 dagar Acceptance and Commitment Therapy (ACT) under ledning av Kelly G.Wilson
 • 2010 2 dagar workshop Beteendeanalytisk organisationsutveckling - Att arbeta med konflikter i arbetsgrupp under ledning av Rolf Olofsson.
 • 2014 3 dagar Unified Protocol under ledning av Shannon Sauer-Zavala.Ph.D.
 • 2015 4 dagar Prolonged exposure therapy vid PTSD under ledning av Maria Bragesjö

Tidigare arbete

Under åren 1991-2007 arbetade jag på Älvdalens vårdcentral. Under åren 2001-2007 drevs vårdcentralen privat via bolaget Praktikertjänst AB, där jag var delägare och således en av dem som drev vårdcentralen. Mitt ansvarsområde var psykiatridelen och tillhörande personal på vårdcentralen. Några av de spännande uppgifter som förekom på vårdcentralen är te x ett EU-projekt i samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa där vi arbetade med grupper för stress och smärtproblematik – vi fick goda resultat på olika faktorer såsom sömn. smärta och livskvalité.

Nutid

Sedan 2008 arbetar jag privat med KBT i Mora som fortsatt är en del av Praktikertjänst AB.

Exempel på uppdrag sedan starten och nuvarande uppdrag:

 • Enskilda samtal och KBT-terapier
 • Internetbaserad KBT sömn, ångest och stress
 • Handledning för personal inom psykiatrin, på vårdcentraler, ungdomsmottagningar, barn och ungdomspsykiatrin. Handledning för KBT-terapeuter under utbildning.
 • Handledaravtal och avtal för enskilda terapier med landstinget Dalarna.
 • Handledning på arbetsförmedling.
 • Stressföreläsning på företag
 • Mindfulnesskurs på företag men även enskilt
 • Konfliktlösning på företag
 • Konsult till Siljagruppen, Falck Health Care och Skandia