För företag

Snabb hjälp

Här finns möjlighet att använda min kompetens som Leg psykoterapeut för att jobba enskilt med personal som behöver hjälp snabbt, kanske för att undvika sjukskrivning eller för att komma tillbaks från sådan. Jag arbetar med KBT som är en korttidsterapi och med god evidens vid te x stress, sömnproblem, ångestproblematik, smärtproblematik, mild och måttlig depression m m.

Fler möjligheter

  • Har Du personalgrupper som vill arbeta med mindfulness och/eller stress ? Jag lägger upp kurser utifrån hur mycket tid Ni kan tänka Er? 1 -3 tim/vecka under x antal veckor.
  • Kanske en halvdag för personalen om stress och hur hantera sådan?
  • Kontinuerlig handledning för personalgrupper som behöver sådan. Se även fliken handledning.
  • Eller behöver Du som chef hjälp med hur Du ska bemöta Din personal?
  • Behöver Ditt företag hjälp med någon konflikthärd i personalgrupp? Jag arbetar med en form som kallas Beteendeanalys i organisationer för att analysera vart problemet ligger och hur det ska kunna åtgärdas.

Jag har ett nära samarbete med Siljagruppen- arbetshälsan och FalckHealthcare, så de företag som är anknutna till dessa kan vända sig direkt till sin kontaktperson där avseende KBT-terapi, konflikhantering, personalsamtal e t c. då jag ingår i deras konsultstab.

Avtal finns också med Skandia, de har olika alternativ på privatförsäkringar där det i vissa ingår samtal med psykoterapeut vid behov.