Handledning

Jag erbjuder handledning både på utbildningar , för personal på psykiatriska mottagningar, vårdcentraler, behandlingshem men även för personal och chefer på företag som behöver stöd i sitt arbete.

Handledningen handlar ofta om hur går jag vidare i mina samtal? Hur bemöta psykiskt sjuka människor? Varför reagerar jag som jag gör på olika personer? Hur hantera stressen som uppstår ? Hur ska jag bemöta min personal? Jag behöver hjälp i den här konflikten? Hur bemöta hot? Vad gör jag om någon är suicidal? Även undervisning ingår, i KBT och även olika psykiska funktionsnedsättningar och diagnoser.

Auktorisation från svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier finns, likaså ett godkännande som handledare från Beteendeterapeutiska föreningen.

Se www.kbt.nu på behandlarlistan.

Ta gärna kontakt för referenser från olika uppdragsgivare jag haft under åren.