Minfulness

Mindfulness (medveten närvaro) är ett verktyg för att nå balans i ditt eget liv och i din egen arbetssituation - ett förhållningssätt till livet.

Medveten närvaro – att vara vaken i nuet.

  • Att observera – tillåt dig att leva i nuet och var uppmärksam på dig själv.
  • Att beskriva – vad är det du observerar, se tankarna och känslorna som subjektiva reflektioner och inte som sanningar.
  • Att inte döma – konstatera bara situationen, värdera inte.
  • Att delta – delta i de skeenden som händer när de händer.

Många av oss lever våra liv utan att vara närvarande här och nu. Tiden rinner iväg allt snabbare och vi springer fortare och fortare, men hinner ändå aldrig fram. Resultatet blir en känsla av otillräcklighet, stress, utmattning, trötthet, oro och nedstämdhet.

Jag erbjuder en åtta-veckors ”kurs” i mindfulness för grupper eller enskilt, baserad på Jon Kabat Zinn´s Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

Vid vilka problem kan mindfulness vara ett effektivt verktyg? Nedan är exempel:

  • Stress - Med mindfulnessträning upptäcker du din kropps signaler på för hög stress så att du kan bryta den onda spiralen. Du kan också få hjälp till effektiv återhämtning.
  • Sömn är den i särklass viktigaste källan till återhämtning och återuppbyggnad efter dagens stress. Med mindfulnessträning kan du få hjälp att sova bättre.
  • Smärta - Mindfulnessträning kan hjälpa dig hantera din smärta och samtidigt öka din livskvalitet. Med smärta följer ofta till exempel oro och stress över morgondagen. Mindfulness kan ge dig ett antal verktyg så att du kan hantera ditt liv med smärta och din oro på ett bättre sätt.