Stress

Stresshantering med hjälp av KBT och Mindfulness

Har du stressymtom? Känner dig otillräcklig? Söker balans i livet? Vill du veta mer om hur stressen påverkar just dig?

Du får lära dig att hantera kognitiva, emotionella och fysiologiska reaktioner som uppstår vid stress. Det sker genom att man lär sig se stressituationen som ett resultat av processen: Tolkning, tanke, känslor och beteende. Genom att använda hemuppgifter och dagliga övningar lär man sig alternativa och mer produktiva sätt att hantera arbets- och vardagslivets stressituationer.

Här arbetar jag både enskilt men även med grupper från arbetsplatser.

Många jag träffat har haft stressrelaterade sjukdomar såsom huvudvärk, utmattningsdepression, hjärtbesvär, mag -tarm sjukdomar. Genom att komma till rätta med reaktioner på stress kan besvären minskas.